29 Aralık 2012 Cumartesi

TEKNİK BİR NOT: KREDİ ARTIŞI – BÜYÜME İLİŞKİSİ


Başçı Salı günkü sunumda kredi artışını 2013’de %15 civarında tutmayı hedeflediklerini belirtti. Son 9 çeyreğe baktığımızda kredi artışı ile büyüme arasında çok net bir ilişki göze çarpıyor. Kabul etmek gerekir ki gözlem periyodu çok kısa ama daha öncesi küresel kriz nedeniyle, daha da öncesi ise 2001 krizi sonrasındaki yüksek enflasyon-faiz değerleri nedeniyle iyi bir gözlemleme periyodu oluşturmuyor.

Bulunan ilişkinin R2 değeri çok yüksek ve denklemin sabit değeri (intercept) de oldukça düşük. Eğer bu ilişkinin 2013 senesinde de tutacağını düşünürsek ve kredilerin hedeflendiği gibi %15 oranında artacağını varsayarsak (ki MB’nın son açıklamalarında belirttiği gibi kredi stoğunun milli hasılaya oranının oldukça artmış olması nedeniyle bu oranda bir artış zor olabilir), 2013 yılında nominal milli gelir artışı % 8.6 olmakta. Eğer enflasyon hedefi tutarsa (%5.0), büyüme hızımız %3.6 oluyor. Tabii, bu çok ham bir analiz. Büyüme-kredi artışı arasındaki ilişki çıktı açığının durumuna ve kredi faizlerinin düzeyine göre değişebilir. 

Hiç yorum yok: